Arbeidsomstandigheden

Werkgevers, werknemers en overheid hebben een groot maar vooral
gemeenschappelijk belang bij goede arbeidsomstandigheden. Werknemers willen
gezond hun pensioen halen en ook na hun werkzame leven gezond kunnen blijven.
Gezond personeel draagt ook bij aan hogere arbeidsproductiviteit en winstgevendheid van
ondernemingen.

De Arbeidsomstandighedenwet (kortweg Arbowet) is een zgn. kaderwet waarin de algemene regels
over het arbeidsomstandighedenbeleid zijn opgenomen. In de wet zijn onder meer de uitgangspunten
opgenomen van:

Een belangrijke doelbepaling van de Arbowet is dat ieder bedrijf een risico-inventarisatie en -evaluatie opstelt, die de basis vormt voor het te voeren Arbobeleid.

Lees ook meer over: