Milieu

De Wet milieubeheer stelt regels ten aanzien van het integrale milieu.
De Wet milieubeheer (Wm) is de belangrijkste milieuwet en  is de juridische
gereedschapskist om het milieu te beschermen. Het is een zogenaamde kader- of
raamwet en bevat de algemene regels voor het milieubeheer. Meer specifieke regels zijn
uitgewerkt in besluiten (AMvB's)* en ministeriële regelingen.

De Wet milieubeheer geeft algemene regels voor uiteenlopende onderwerpen, van stoffen en afvalstoffen tot handhaving, openbaarheid van milieugegevens en beroepsmogelijkheden.

Op de artikelen 8.40, 8.41, 8.42, en 8.42a van de Wet milieubeheer berusten o.a. de volgende algemene
maatregelen van bestuur en regelingen:

* Algemene Maatregelen van Bestuur

Lees ook meer over de BEVI (Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen)