Veiligheidskundige ondersteuning

Veiligheid is bescherming tegen gevaarlijke gebeurtenissen waarbij geen
cq acceptabele schade of verlies optreedt. Veiligheid is dus de mate van afwezigheid
van potentiƫle oorzaken van een gevaarlijke situatie of de mate van aanwezigheid van
beschermde maatregelen tegen deze potentiƫle oorzaken.

Om de veiligheid te waarborgen bestaat er onder andere wet- en regelgeving, NEN-normen, praktijkrichtlijnen, technische afspraken, gidsen van goede praktijken, brancherichtlijnen, convenanten en leidraden. Door de complexiteit van de wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden en veiligheid is specialistische kennis omtrent deze aspecten noodzakelijk.

Indien de benodigde specialistische kennis of capaciteit niet binnen de eigen organisatie aanwezig is, kan het inschakelen van externe specialisten uitkomst bieden.

HSE-advies kan, op tijdelijke dan wel op structurele basis, in dergelijke situaties op passende en flexibele wijze invulling geven aan de missende capaciteit of kennis.